Customer Care : +91-172-521-4030, herbalremedies123@yahoo.com


Herbs A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Agaru
Agastya
Agnimantha
Ahiphena / Afeem
Ajamoda / Celery
Akarkara
Akash Bail
Akhrot
Aloe Vera / Ghritkumari
Amaltas
Amla
Amrud / Guava
Anantmool
Ankol
Apamarg
Aparajita
Aralu
Arjuna
Arni
Ashoka
Ashwagandha
Atis
Ayapan
Bael
Bakuchi
Bala
Bhallataka
Bhanga
Bharangi
Bhoj-Patra
Bhringraj
Bibhitaki
Black Catechu
Brahmi
Brihati / Poison Berry
Caraway / Kala Jeera
Carom Seeds
Chandan / Sandalwood
Changeri
Chitrak
Cinnamon / Dalchini
Cumin
Danti
Daruharidra
Dhanyaka / Dhaniya / Coriander
Dhataki
Dhattura
Dronapushpi
Ela / Cardamom
Eranda
Flaxseeds
Gambhari (Gmelina arborea)
Gandha Prasarini
Ginger
Gokshura
Grapes
Guduchi
Guggul
Haritaki
Hingu
Indravaruni / Bitter Apple
Jamun
Jatamansi / Spikenard
Jatiphala / Nutmeg / Jaiphal
Kachnar
Karavira / Kaner / Kanail
Karkatshringi
Karpura / Camphor
Katuki
Kiratatikta / Chirayata
Kupilu
Kushmanda / Winter Melon
Kushta
Kutaja
Latakaranja
Lavanga / Clove
Lime / Lemon
Lodhra
Madanaphala
Madar
Mango
Manjistha
Mishreya / Saunf / Fennel
Mustaka / Nut Grass
Nagabala / Grewia hirsuta
Nagkesar
Neem
Nirgundi (Vitex negundo)
Palasha
Parasika Yavani / Khurasani Ajwain
Patala
Patha
Patola / Pointed Gourd
Pineapple
Pippali / Long Pepper
Pomegranate
Prishniparni
Punarnava
Pushkarmool
Rasona / Garlic / Lahsuna
Rosary Pea
Saptaparna
Sarpagandha
Shalmali
Shalparni
Shankhpushpi
Sharpunkha
Shatapushpa / Dill
Shatavari
Shigru
Shyonak / Sona Patha
Talisa Patra
Tejohva
Trivrit
Tulsi / Holy Basil
Turmeric
Tuvaraka
Ushira / Vetiver / Khus Khus
Vacha
Varuna
Vasaka
Vatsanabha
Vidanga
Vijaysar
Yashtimadhu / Licorice
Yavani / Ajwain
Yavasa

 

Knowledge Base