Customer Care : +91-172-521-4030, herbalremedies123@yahoo.com


Rasa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Abhraka Panchamruta Rasa
Agnikumar Ras
Akik Pishti
Amarasundari Rasa
Amavatari Ras
Anand Bhairav Ras
Arsha Kuthar Ras
Ashwa Kanchuki Rasa
Brihat Kasturi Bhairav Ras
Chandrakala Ras
Chandramrit Ras
Chandravarti Rasa
Chaturbhuja Rasa
Chaturmukha Rasa
Chaturmukhodaya Bhaskara
Chausath Prahari Pippali
Chintamani Ras
Dantodbhed Gadantak Ras
Dhatri Lauh
Garbha Chintamani Ras
Garbhapal Ras
Grahani Kapata Rasa
Gulmakalanala Rasa
Hemabhraka Sindura Rasa
Hikkantaka Rasa
Hinguleshwar Ras
Hridayarnava Rasa
Ichhabhedi Rasa
Indushekhara Rasa
Jaimangal Ras
Kamchudamani Ras
Kamdudha Ras (Mukta Yukta)
Kanta Vallabha Rasa
Kaph Kuthar Ras
Kapha Chintamani Rasa
Kaphaketu Rasa
Karpur Ras
Kravyad Rasa
Krimi Kuthar Ras
Krimi Mudgar Ras
Kumar Kalyan Ras
Laghu Malini Vasanta Rasa
Laghu Sutshekhar Ras
Lakshmi Vilasa Rasa (Swarn Yukt)
Laxmi Narayan Rasa
Laxmi Vilas Ras (Nardiya)
Leela Vilas Ras
Loha Parpati
Loknath Ras
Maha Jwarankusha Rasa
Maha Kanaka Sundara Rasa
Maha Paitantaka Rasa
Mahachandrakala Rasa
Mahalaxmi Vilas Ras
Mahavat Vidhwansan Ras
Makardhwaj
Malla Sindura
Manikya Pishti
Manmatha Rasa
Mrityunjaya Rasa
Mukta Panchamrit Ras
Mukta Pishti
Mukta Shukti Pishti
Nagarjunabhra Ras
Narach Ras
Nashtapushpantak Ras
Navaloha Chintamani
Navaratna Raja Mriganka Rasa
Navayas Lauh
Navjeevan Ras
Navratna Kalp Amrit Ras
Nityananda Rasa
Panchabana Rasa
Poorna Chandrodaya Ras
Pradarantak Lauh
Prameha Chandrakala Rasa
Pushpadhanva Rasa
Raja Mriganka Rasa
Rajata Rasayana
Ras Pipari Ras
Rasarat
Rasraj Ras
Sampoorna Kanchana Rasa
Saptamrita Lauh
Shitamshu Rasa
Shleshma Gajankusham
Shothari Lauh
Shothari Mandur
Shringarabhra Ras
Shukra Vallabh Ras
Siddha Makardhwaj
Siddha Praneshwar Ras
Sutikabharana Rasa
Swarna Vanga
Swas Chintamani Ras
Tapyadi Loha Vati
Tarkeshwar Ras
Trailokya Chintamani Ras
Vasant Malti Ras
Vat Gajankush Ras
Vatari Ras
Vidangadi Lauh
Vrihat Vangeshwar Ras
Vrihat Vatchintamani Ras
Yogendra Rasa

 

Knowledge Base